منطقه ارسال خود را انتخاب کنید
چنانچه آدرس خود را وارد کنید تا محصولات آن منطقه برای شما نمایش داده شوند.

لطفاً پیش از ارسال ایمیل یا تماس تلفنی،ابتدا پرسش و پاسخ را مشاهده کنید.

اطلاعات سرخس

مرکزتماس: 08432225064

پست الکترونیک: info@srkhs.com

آدرس:ایلام،دانشگاه آزاداسلامی،ساختمان مرکز رشد

کدپستی: 6931133145

پاسخگویی از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 الی 17 به غیر از روزهای تعطیل.

ارتباط با سرخس